Laten we praten!
T: 06 24 339 675

Brieq Blog

EU-U.S. Privacy Shield – Hoe werkt het?

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft op 6 oktober 2015 een streep gezet door de zogenaamde Safe Harbor beslissing van de Europese Commissie. Op basis van Safe Harbor konden partijen in de EU rechtsgeldig persoonsgegevens doorgeven aan ondernemingen in de Verenigde Staten die Safe Harbor gecertificeerd waren. Deze rechtsbasis verviel door de beslissing van het Hof. Veel ondernemingen verkeerden in onzekerheid of zij nu nog wel persoonsgegevens naar de Verenigde Staten mochten doorgeven. In deze lacune is nu voorzien door het nieuwe EU – U.S. Privacy Shield.

Soms sneuvelt uitsluiting aansprakelijkheid

De meeste commerciële contracten en algemene voorwaarden bevatten een ‘exoneratieclausule’. Dat is een clausule waarin de aansprakelijkheid van veelal de leverancier wordt beperkt en/of uitgesloten. Soms kan het uitsluiten of beperken van aansprakelijkheid te ver gaan en zet de rechter er een streep doorheen. Recentelijk gebeurde dat in een procedure tussen NBK Forwarding BV en GreenCat BV. De rechter achtte de uitsluiting van aansprakelijkheid zoals opgenomen in de exoneratieclausule in de algemene voorwaarden van GreenCat ‘naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar’. Gevolg: GreenCat moest schadevergoeding betalen.

Fout in cookiewet??

Door een wetswijziging per 1 januari 2016 is een fout geslopen in artikel 15.4 lid 3 Telecommunicatiewet, waardoor de ACM mogelijk boetebevoegdheid ontbeert.

Denk aan ingebrekestelling!

In een zaak waarover het Amsterdamse Hof op 19 januari uitspraak deed, ging het voor één van de betrokken partijen weer mis: Stichting Mama Cash wilde de overeenkomst met Ifunds Nederland B.V. ontbinden, maar ving bot omdat zij had verzuimd Ifunds deugdelijk in gebreke te stellen.