Privacy en Disclaimer

BRIEQ B.V. en/of haar aandeelhouder en/of de aan BRIEQ B.V. verbonden advocaat of advocaten is/zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect, die op enigerlei wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit het gebruik van deze website en/of de informatie op deze website. Informatie op de website van BRIEQ B.V. is geen juridisch advies en het gebruik van deze informatie is voor eigen rekening en risico.

De website van BRIEQ B.V. bevat links naar andere websites. BRIEQ B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en de wijze waarop daar met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. BRIEQ B.V. adviseert u altijd te checken op welke manier deze andere websites met uw persoonsgegevens omgaan.

BRIEQ B.V. hanteert Google Analytics op haar website met als doel de werking van haar website te optimaliseren. Google plaatst cookies om deze dienst te leveren. Google Analytics is ingesteld conform de privacyvriendelijke settings, zoals geadviseerd door de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit houdt in dat er een bewerkersovereenkomst is gesloten,  het laatste octet van het IP-adres wordt gemaskeerd, ‘gegevens delen’ is uitgezet en geen gebruik wordt gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.

BRIEQ B.V. verzamelt geen persoonsgegevens door middel van haar website, met uitzondering van IP-adressen waarvan het laatste octet is gemaskeerd in het kader van Google Analytics. De Autoriteit Persoonsgegevens beschouwt echter ook dergelijke deels gemaskeerde IP-adressen als persoonsgegevens. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt in het kader van weboptimalisatie met behulp van Google Analytics.