Klachten en geschillen

Ontevreden?

Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van de dienstverlening of wanneer u zich niet kunt verenigen met de inhoud van een declaratie of factuur, verzoeken wij u uw bezwaren voor te leggen aan Regine Scholten, de klachtenfunctionaris van het kantoor.

Termijn

SONY DSCDe klachtenfunctionaris ontvangt graag uw klacht binnen drie maanden na het moment waarop u kennis nam of had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat aanleiding tot uw klacht heeft gegeven. De ontvangst van uw klacht wordt bevestigd en u wordt vervolgens uitgenodigd om uw klacht mondeling nader toe te lichten. De klachtenfunctionaris probeert natuurlijk zo snel mogelijk samen met u een oplossing te bereiken in de hoop binnen 4 weken na het melden van uw klacht de gezamenlijk met u bereikte oplossing per brief of e-mail aan u te bevestigen. Mocht u andere vragen of opmerkingen hebben, laat dit dan zeker aan BRIEQ weten.

Mediator

Indien de klacht niet tot een oplossing wordt gebracht, kan in gezamenlijk overleg een mediator worden aangewezen om gezamenlijk alsnog een voor alle partijen bevredigende oplossing te bereiken.