Outsourcing

Als ondernemingen er voor kiezen bepaalde bedrijfsonderdelen en bedrijfsprocessen uit te besteden aan een externe dienstverlener, dan moeten daarvoor verschillende zaken contractueel worden vastgelegd. Er zal bijvoorbeeld sprake kunnen zijn van de overdracht van activa en passiva. Misschien gaat er personeel mee (mens volgt werk). Verder moeten er goede afspraken worden gemaakt over aard, omvang, prijs en overige condities van de af te nemen diensten. Hetzelfde geldt als een onderneming besluit een eerder uitbesteed proces weer terug te nemen. Bij outsourcings in de financiële sector moet voorts ook aandacht worden besteed aan de eisen die de toezichthouders stellen.

SONY DSC

 Hoe BRIEQ u helpt

BRIEQ heeft veel ervaring met de juridische begeleiding van outsourcingstrajecten, meer specifiek op het gebied van ICT. BRIEQ stelt de benodigde contracten op, vaak in nauwe afstemming met een projectteam dat de outsourcing begeleidt. Ook is BRIEQ juridisch scherp, pragmatisch en creatief in het zoeken van oplossingen als de belangen van u en uw wederpartij niet parallel lopen.