Registratieverklaring

Verklaring openbaar en publiekelijk toegankelijk bekend maken van registratie, behorend bij artikel 35b, eerste lid, van de Regeling op de advocatuur: Mr. C.E.J. (Regine) Scholten heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  1. Informaticarecht / ICT-recht / Privacyrecht
  2. Verbintenissenrecht (o.a. algemene voorwaarden en contracten)

Deze registratie verplicht mij elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op de hierboven vermelde twee rechtsgebieden.